Besluit van Z:.Redenaar na een bouwstuk over Giordano Bruno

Als ik aan Giordano Bruno denk, zie ik me meteen weer op het Campo di Fiori staan voor dat donkere standbeeld dat uittroont boven de kleurrijke bloemenkramen en de rijke weelde aan Italiaanse groenten en fruit.

Stenen die bespat zijn met wijn,
En met restjes van bloemen,
Door kooplui op tafels gestort
Het roze fruit van de zee,
Donkere trossen van druiven
Vallend op het perzikdons.

Zo formuleerde C. Milosz het in 1943 in zijn gedicht Campo di Fiori.

De beul stak de brandstapel aan, door het nieuwsgierige plebs omringd. Maar de vlam was amper gedoofd, of de taveernen zaten al vol. Op de hoofden van de kooplui manden met olijven en citroenen. Het doet denken aan het schilderij van Breughel waarop Icarus nauwelijks zichtbaar zijdelings verdrinkt. Niemand trekt zich de eenzaamheid van de stervende aan, het leven gaat door en de boer, hij ploegde voort.

Het bouwstuk maakte ons duidelijk dat Giordano Bruno een dissidente denker was, offer van de kerkelijke geborneerdheid, een dwarsligger die het aandurfde te provoceren. We kunnen ons de vraag stellen waarom net Bruno binnen de maçonnerie een hoge status geniet.

Dat heeft te maken met het in vraag stellen van dogma's , met zijn specifieke vorm van atheisme, met een werkmethode die de verre voorloper is van het vrij onderzoek.Misschien ook omwille van de kracht en de wijsheid om het hoofd boven het maaiveld te durven steken. Zoals later veel vrijmetselaars in tijden van vervolging hebben moeten ervaren, was hij toen al een slachtoffer van klerikaal obscurantisme.

Maar wie nu dagelijks de beelden in het journaal bekijkt, beseft dat we nog niet veel opgeschoten zijn en dat de strijd tegen mensen met afwijkende meningen blijkbaar een eeuwigdurende strijd is, die soms met andere wapens, maar meestal met dezelfde hardnekkigheid en hetzelfde fanatisme gestreden wordt.

Laten we ons ook eens afvragen hoelang vandaag Bruno Giordano lid zou kunnen blijven van een Vrijmetselaarsloge? Hoe lang zou Bruno Giordano lid blijven van onze werkplaats? (ex Achtbare Meester)