Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Overweging van Z:. Redenaar na de zitting van 6 oktober 2021

 

 

Uit de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera

‘Het menselijk leven speelt zich maar één maal af en we kunnen daarom nooit te weten komen welke beslissing goed en slecht was, want we konden in een gegeven situatie slechts één beslissing nemen. We hebben niet nog een tweede, derde of vierde leven gekregen om verschillende beslissingen naast elkaar te kunnen leggen.’

Een persoonlijke getuigenis over bescheiden hulp aan vluchtelingen

Besluit van Z:. Redenaar bij het bouwstuk

Zoomzitting van 21 april 2021

De spreekster begon haar bouwstuk met te zeggen dat ze doelbewust koos voor een getuigenis als weergave van haar ervaringen om niet in een politiek discours te vervallen.

Eerlijk gezegd was ik dat laatste in eerste instantie toch wel een beetje van plan in dit besluit. Ik las daartoe van alles op internet

Over de, in 3 jaar tijd, meer dan 18 000 verdwijningen van niet-begeleide minderjarige asielzoekers uit Europese opvangcentra.

Transhumanisme: naar een verbeterde mens?

Transhumanisme: naar een verbeterde mens?
 
Besluit van Z:. Redenaar
Zoomzitting van 31 maart 2021
 
Na dit bouwstuk vraag ik me af: "Hoe zou het besluit van zo'n door wetenschap en technologie verbeterde redenaar eruit zien?"
 
Eerlijk gezegd heb ik, buiten de veronderstelling dat het eerder klaar geweest zou zijn, geen enkel idee. Of zou zo'n verbeterde redenaar toch ook een uitsteller kunnen zijn?
 

Uit het moreel verslag van zuster Aalmoezenier van 13 juni 2018

Waar zijn we hier wekelijks mee bezig,? Wat is de vrijmetselarij? De vrijmetselarij is geen culturele vereniging, geen serviceclub, geen podium voor talent. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap.

‘Vrije en eerlijke mensen vragen om opgenomen te worden’, dat zeggen we over profanen die  aankloppen aan de tempelpoort.

300 jaar maçonnerie. En morgen?

Op woensdag 27 september j.l. stelden 3 leden van onze werkplaats  zich de vraag: ‘300 jaar maçonnerie. En morgen?
Een groepering als de vrijmetselarij, die stoelt op een lange traditie en op een echte, zowel als op een vermeende geschiedenis, mag zeker even stilstaan  om te overdenken en te beschouwen wat ons heeft gemaakt tot wat en wie we zijn. Dit is dan ook overvloedig gebeurd in 2017.

Toespraak van onze nieuwe voorzittend meester bij de opening van het maçonnieke jaar

Toespraak van onze nieuwe voorzittend meester bij de opening van het maçonnieke jaar

300 jaar Vrijmetselarij

Op het feest van Sint-Jan, 24 juni 1717, werd in een taverne nabij Saint-Paul’s Cathedral (de Goose and Gridiron) de Grand Lodge of London gesticht.

Deze officiële 300ste verjaardag wordt in de vrijmetselarij wereldwijd herdacht. Het is een punt in de geschiedenis, maar het zegt  eigenlijk niet zo veel over een beweging van vrij denkende mensen die zich tot doel stelden te verenigen wat anders gescheiden blijft. Een beweging die al veel langer aan het gisten was in Duitsland bijvoorbeeld en ook in de Nederlanden.

Besluit van B∴ Adjunct-Redenaar

In ‘Het roze van Tiepolo’ argumenteert de Italiaanse auteur en uitgever, Robert Calasso zijn basisstelling dat de Rede en de Verlichting nooit in staat zijn om de mythes en irrationele passies tot het rijk der verbeelding te verbannen. Calasso weet dat wie in het Licht kijkt, verblind wordt en dat de werkelijkheid zich steeds in de rand afspeelt van het gezichtsveld, van beeld en woord.

Overweging van de Redenaar

Filosofie Magazine van deze maand wijdt het hoofdartikel aan de stelling ‘Waarom moraal en politiek gescheiden moeten worden’. Machiavelli waarschuwt ons voor een ‘politiek van de goede bedoelingen’. Moralisme in de politiek brengt vaak het tegengestelde voort van wat het beoogt. ‘Goede bedoelingen leiden vaak tot minder goede resultaten. Wie zich laat leiden door een verheven moraal, vergeet vaak om goed te kijken naar de complexe werkelijkheid.’ Door morele verblinding denken we niet aan de haalbaarheid van mooie vergezichten.

Excerpten uit het Instructiebouwstuk van Z∴Redenaar

...

Blijf kritisch voor wat je ervaart, kritisch  voor je eigen perspectief op de  maçonnieke en de profane werkelijkheid. Kritisch  ook voor de eigen werkplaats waar en wanneer nodig.

...

Wat betekenen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid nog in deze wereld van individualisme, verwarring, groeiende spanningen? De wereld is immers veel wijdser, groter en bewogener dan de vrijmetselaarstempel. Onze wekelijkse zittingen bieden dan wel een oase van rust binnen het gewoel, ze  kunnen en mogen  geen voorwendsel zijn om de realiteit te ontvluchten.

Pagina's