300 jaar maçonnerie. En morgen?

Op woensdag 27 september j.l. stelden 3 leden van onze werkplaats  zich de vraag: ‘300 jaar maçonnerie. En morgen?
Een groepering als de vrijmetselarij, die stoelt op een lange traditie en op een echte, zowel als op een vermeende geschiedenis, mag zeker even stilstaan  om te overdenken en te beschouwen wat ons heeft gemaakt tot wat en wie we zijn. Dit is dan ook overvloedig gebeurd in 2017.
Maar hier wordt geprobeerd vooruit te kijken naar morgen en overmorgen. Wat kan en zal de vrijmetselarij worden in een steeds meer geglobaliseerde wereld, in een maatschappij waar zeker geen ‘eenheid in diversiteit’ heerst?
Is die vrijmetselarij nog in staat om een rol van betekenis te spelen in zo’n uitdagende wereld?

De drie sprekers hebben op een hoogst persoonlijke manier in drie korte bouwstukken gekeken naar:

  1. De genderkwestie of, zoals het vroeger heette, de vrouwenkwestie in de maçonnerie (Tessa)
  2. Vrijmetselarij en maatschappij (Gunther)
  3. De verhouding van de vrijmetselarij met religie(s) in deze tijden (Karl)