Hoe Doen We Dat

Overweging van Z:. Redenaar na de zitting van 20 april 2022

 Begin april werd in Nederland de mooiste zin uit de Nederlandse literatuur gekozen met als onderwerp de liefde. Het werd een fragment uit een boek van Arthur Japin. De zin luidt:

'Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was."

En dat is toch ook wat wij hier betrachten. Mensen vinden in wie we iets zien, in wie we verwachtingen stellen waaraan ze misschien zullen beantwoorden. Waardoor die mensen zelf ontdekken dat ze misschien meer in zich hadden dan vermoed en dat wij daar een steentje aan mogen bijdragen.

Over veerkracht

Besluit van Z:. Redenaar na het bouwstuk van broeder W. W.

op 8 december 2021

 

Ooit las ik ergens dat we sedert de Verlichting zijn gaan denken over 'de tijd' als een rechte lijn die stijgt, een soort van pijl eigenlijk die vooruit en omhoog gaat. Vooruitgangsdenken: alles wordt altijd beter. Voor die Verlichting dachten mensen over 'de tijd' eerder als een cirkel. Een soort van eeuwige herhaling der dingen.

Overweging van Z:. Redenaar na de zitting van 6 oktober 2021

 

 

Uit de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera

‘Het menselijk leven speelt zich maar één maal af en we kunnen daarom nooit te weten komen welke beslissing goed en slecht was, want we konden in een gegeven situatie slechts één beslissing nemen. We hebben niet nog een tweede, derde of vierde leven gekregen om verschillende beslissingen naast elkaar te kunnen leggen.’

Een persoonlijke getuigenis over bescheiden hulp aan vluchtelingen

Besluit van Z:. Redenaar bij het bouwstuk

Zoomzitting van 21 april 2021

De spreekster begon haar bouwstuk met te zeggen dat ze doelbewust koos voor een getuigenis als weergave van haar ervaringen om niet in een politiek discours te vervallen.

Eerlijk gezegd was ik dat laatste in eerste instantie toch wel een beetje van plan in dit besluit. Ik las daartoe van alles op internet

Over de, in 3 jaar tijd, meer dan 18 000 verdwijningen van niet-begeleide minderjarige asielzoekers uit Europese opvangcentra.

Transhumanisme: naar een verbeterde mens?

Transhumanisme: naar een verbeterde mens?
 
Besluit van Z:. Redenaar
Zoomzitting van 31 maart 2021
 
Na dit bouwstuk vraag ik me af: "Hoe zou het besluit van zo'n door wetenschap en technologie verbeterde redenaar eruit zien?"
 
Eerlijk gezegd heb ik, buiten de veronderstelling dat het eerder klaar geweest zou zijn, geen enkel idee. Of zou zo'n verbeterde redenaar toch ook een uitsteller kunnen zijn?
 

Uit het moreel verslag van zuster Aalmoezenier van 13 juni 2018

Waar zijn we hier wekelijks mee bezig,? Wat is de vrijmetselarij? De vrijmetselarij is geen culturele vereniging, geen serviceclub, geen podium voor talent. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap.

‘Vrije en eerlijke mensen vragen om opgenomen te worden’, dat zeggen we over profanen die  aankloppen aan de tempelpoort.

300 jaar maçonnerie. En morgen?

Op woensdag 27 september j.l. stelden 3 leden van onze werkplaats  zich de vraag: ‘300 jaar maçonnerie. En morgen?
Een groepering als de vrijmetselarij, die stoelt op een lange traditie en op een echte, zowel als op een vermeende geschiedenis, mag zeker even stilstaan  om te overdenken en te beschouwen wat ons heeft gemaakt tot wat en wie we zijn. Dit is dan ook overvloedig gebeurd in 2017.

Toespraak van onze nieuwe voorzittend meester bij de opening van het maçonnieke jaar

Toespraak van onze nieuwe voorzittend meester bij de opening van het maçonnieke jaar

300 jaar Vrijmetselarij

Op het feest van Sint-Jan, 24 juni 1717, werd in een taverne nabij Saint-Paul’s Cathedral (de Goose and Gridiron) de Grand Lodge of London gesticht.

Deze officiële 300ste verjaardag wordt in de vrijmetselarij wereldwijd herdacht. Het is een punt in de geschiedenis, maar het zegt  eigenlijk niet zo veel over een beweging van vrij denkende mensen die zich tot doel stelden te verenigen wat anders gescheiden blijft. Een beweging die al veel langer aan het gisten was in Duitsland bijvoorbeeld en ook in de Nederlanden.

Besluit van B∴ Adjunct-Redenaar

In ‘Het roze van Tiepolo’ argumenteert de Italiaanse auteur en uitgever, Robert Calasso zijn basisstelling dat de Rede en de Verlichting nooit in staat zijn om de mythes en irrationele passies tot het rijk der verbeelding te verbannen. Calasso weet dat wie in het Licht kijkt, verblind wordt en dat de werkelijkheid zich steeds in de rand afspeelt van het gezichtsveld, van beeld en woord.

Pagina's