Hoe Doen We Dat

Uit het moreel verslag van zuster Aalmoezenier van 13 juni 2018

Waar zijn we hier wekelijks mee bezig,? Wat is de vrijmetselarij? De vrijmetselarij is geen culturele vereniging, geen serviceclub, geen podium voor talent. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap.

‘Vrije en eerlijke mensen vragen om opgenomen te worden’, dat zeggen we over profanen die  aankloppen aan de tempelpoort.

300 jaar maçonnerie. En morgen?

Op woensdag 27 september j.l. stelden 3 leden van onze werkplaats  zich de vraag: ‘300 jaar maçonnerie. En morgen?
Een groepering als de vrijmetselarij, die stoelt op een lange traditie en op een echte, zowel als op een vermeende geschiedenis, mag zeker even stilstaan  om te overdenken en te beschouwen wat ons heeft gemaakt tot wat en wie we zijn. Dit is dan ook overvloedig gebeurd in 2017.

Toespraak van onze nieuwe voorzittend meester bij de opening van het maçonnieke jaar

Toespraak van onze nieuwe voorzittend meester bij de opening van het maçonnieke jaar

300 jaar Vrijmetselarij

Op het feest van Sint-Jan, 24 juni 1717, werd in een taverne nabij Saint-Paul’s Cathedral (de Goose and Gridiron) de Grand Lodge of London gesticht.

Deze officiële 300ste verjaardag wordt in de vrijmetselarij wereldwijd herdacht. Het is een punt in de geschiedenis, maar het zegt  eigenlijk niet zo veel over een beweging van vrij denkende mensen die zich tot doel stelden te verenigen wat anders gescheiden blijft. Een beweging die al veel langer aan het gisten was in Duitsland bijvoorbeeld en ook in de Nederlanden.

Besluit van B∴ Adjunct-Redenaar

In ‘Het roze van Tiepolo’ argumenteert de Italiaanse auteur en uitgever, Robert Calasso zijn basisstelling dat de Rede en de Verlichting nooit in staat zijn om de mythes en irrationele passies tot het rijk der verbeelding te verbannen. Calasso weet dat wie in het Licht kijkt, verblind wordt en dat de werkelijkheid zich steeds in de rand afspeelt van het gezichtsveld, van beeld en woord.

Overweging van de Redenaar

Filosofie Magazine van deze maand wijdt het hoofdartikel aan de stelling ‘Waarom moraal en politiek gescheiden moeten worden’. Machiavelli waarschuwt ons voor een ‘politiek van de goede bedoelingen’. Moralisme in de politiek brengt vaak het tegengestelde voort van wat het beoogt. ‘Goede bedoelingen leiden vaak tot minder goede resultaten. Wie zich laat leiden door een verheven moraal, vergeet vaak om goed te kijken naar de complexe werkelijkheid.’ Door morele verblinding denken we niet aan de haalbaarheid van mooie vergezichten.

Excerpten uit het Instructiebouwstuk van Z∴Redenaar

...

Blijf kritisch voor wat je ervaart, kritisch  voor je eigen perspectief op de  maçonnieke en de profane werkelijkheid. Kritisch  ook voor de eigen werkplaats waar en wanneer nodig.

...

Wat betekenen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid nog in deze wereld van individualisme, verwarring, groeiende spanningen? De wereld is immers veel wijdser, groter en bewogener dan de vrijmetselaarstempel. Onze wekelijkse zittingen bieden dan wel een oase van rust binnen het gewoel, ze  kunnen en mogen  geen voorwendsel zijn om de realiteit te ontvluchten.

Overweging van Zuster Redenaar

Ter gelegenheid van Newroz, het Zoroastrische nieuwjaar dat het nieuwe leven viert bij het begin van de lente, schrijft Sachli Gholamalizad, Vlaamse actrice van Iraanse herkomst, als één van haar goede voornemens :

Ik wil durven minder angstig te zijn. 

Kunnen toegeven dat ik het soms ook allemaal niet meer weet. Dat ook ik bang ben voor wat de toekomst brengt, maar dat ik me veilig wil voelen om die angst te uiten. Dat ik opgevangen kan worden door liefdevolle mensen rondom me, die me vooruit kunnen helpen als ik het zelf niet meer zie. 

Excerpten uit het Instructiebouwstuk van Z∴Redenaar

(...)

Waar zijn jullie nu terecht gekomen? Ik lees een omschrijving van de vrijmetselarij, afkomstig van een Duitse loge, die mij onlangs door een van onze broeders werd toegestuurd.

‘Wij lossen geen verwachtingen in, wij passen niet bij elkaar, wij zijn het niet met elkaar eens, wij twijfelen aan onszelf, wij redetwisten en dat redetwisten hebben wij zelfs tot deugd verheven.’

Besluit van Z∴Redenaar

De spreker gunde ons een blik in de spiegel van het verleden, hopend dat we daarin beelden van het heden zouden zien. Er is immers weinig nieuws onder de zon.

In 2003 werd in Alexandrië een indrukwekkende nieuwe bibliotheek gebouwd die duidelijk ook als ambitie heeft 500.000 boeken te bevatten.

Pagina's