Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld

Zoekende mensen die in hun existentie door een nooddruft zijn gemarkeerd en verlangen naar het licht, waardoor zij over de grenzen van geslacht en stand, gezindheid en overtuiging een lotsverbondenheid ondergaan en een virtuele gemeenschap van ‘gelijkstrevenden’ vormen. Allen zijn zij in die lotsverbondenheid gericht op één centrum. Een centrum van eenheid en diversiteit, van contact en confrontatie. Onzichtbaar voor de wereld als een ideaal en een reëel genootschap van verlichting en emancipatie.

(Ronald Commers in “Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld” naar Giordano Bruno p.190)