Het besluit van Br∴ Redenaar na Is privacy een hol begrip geworden?

Is privacy een hol begrip geworden?
Waarschijnlijk wel, achterhaald als privacy is door de technologische vooruitgang.
Mijn privacy beschermen zou zoveel tijd kosten
en zoveel niet voorhanden technische kennis vergen
dat het per slot van rekening minder vermoeiend is
dat ik me met een vleugje naïviteit in cyberspace begeef
voorzien van een vleugje gezond verstand en kritische zin.
Wat dat betreft is er geen verschil tussen de virtuele en de “echte” wereld.
En wie leeft , laat altijd sporen na….

Overweging:  De haat is een drukkende last; hij doet het hart diep in de borst wegzinken, en ligt als een grafsteen zwaar op alle vreugden.

(Der Hass ist eine läst’ge Bürde, er senkt das Herz tief in die Brust hinab, und liegt wie ein Grabstein schwer auf alle Freuden.)

Goethe