Besluit bij bouwstuk Verscheidenheid verenigd in de Vrijmetselarij?

Tussen droom en werkelijkheid
staan reglementen in de weg en maçonnieke bezwaren
die natuurlijk iedereen kan verklaren
en die altijd weer opduiken
als in de loge de ander echt “anders” blijkt te zijn.

Zo ervaar ik het toch in mijn werkplaats,
ondanks “altijd meer van hetzelfde”:
felle conflicten,
harde woorden.

Deze felle en principiële verscheidenheid
is zonder enige twijfel de rijkdom van onze werkplaats,
maar ook een zwaard van Damocles
als broederlijkheid niet meer is dan een betekeniszwanger woord.

Misschien moeten we niet alleen leren leven met water in onze kelders,
maar ook met het feit dat vrijmetselarij
paradox, penibel en utopisch is.
Dat ze desondanks min of meer functioneert is een goed bewaard geheim.

Overweging

Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.

                                                                                      Godfried Bomans