Verklaring van de Achtbare Loge Diogenes naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo

De broeders en zusters van de Achtbare Loge Diogenes aangesloten bij het Groot-Oosten van Luxemburg en werkend in het Oosten Turnhout  wensen de openbare verklaring van het Groot-Oosten van Luxemburg te ondersteunen naar aanleiding van de moordende aanslagen van 7 januari 2015 op de vrije meningsuiting en persvrijheid in de lokalen van Charlie Hebdo in Parijs door islamitische moordcommando’s.

Wij betuigen ons medeleven aan de familie en vrienden van de vermoorde journalisten.

Wij uiten onze verontwaardiging en woede over deze aanslagen op de persvrijheid en de vrije meningsuiting, grondslagen van een democratische samenleving.

Als Vrijmetselaars bouwen we aan de tempel der mensheid, voor vrijheid, op basis van gelijkheid en in broederlijkheid, de noodzakelijke voorwaarden voor een democratische samenleving. Respect en erkenning eisen voor goden, profeten, religieuze instituten en symbolen is onderwerping eisen van anders- of ongelovigen. Blasfemie is een recht.

Er is een groot verschil tussen respect voor een mens die troost vindt in een geloof en het machtsspel van bedienaars en zeloten van dat geloof.

Wie zich vandaag niet houdt of wenst te houden aan de fundamentele regels van vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten voor alle burgers en wie onderwerping eist van anders- of ongelovigen, kan geen rechten laten gelden binnen de EU.