De paradox van vrijmetselarij - Kansen en uitdagingen voor de Vlaamse loges

Op Donderdag 1 Oktober geven enkele Zusters en Broeders van de vrijmetselaarsloge Diogenes GOL in alle openheid antwoord op al uw vragen en opmerkingen over de vrijmetselarij. Jimmy Koppen, kenner van de vrijmetselarij en auteur van het boek 'De paradox van vrijmetselarij', zal kritisch refereren.

Immers, de vrijmetselaartsloges in ons land zijn groeiend, maar versnipperd. Ze hebben gemeen besloten gemeenschappen te zijn, met vanuit een eeuwenlange traditie zin voor het ceremoniaal rituaal. Inhoudelijk verschillen ze echter sterk. Er zijn reguliere en adogmatische werkplaatsen. Bij sommigen hebben de Opperbouwmeester van het Heelal en het Boek nog een plaats. Andere zijn dan weer sterk atheïstisch. Adogmatici richten zich meer op maatschappelijk engagement. Niet overal worden vrouwen toegelaten. Een aantal werkplaatsen wil zich meer transparant naar de profane wereld opstellen.

Deze dilemma's en verschillen roepen vragen op. In deze voor iedereen toegankelijke vergadering zullen een aantal Zusters en Broeders van de loge Diogenes GOL in alle openheid op al uw vragen en opmerkingen betreffende vrijmetselarij antwoorden. Jimmy Koppen, auteur van een boek over de dilemma's binnen de vrijmetselarij maar zelf géén logelid, zal kritisch refereren.

De vergadering gaat door op 1 oktober 2015, vanaf 20:00, in het Huis van de Mens, Begijnhofstraat 4, 2500 Lier.

Praktische informatie

Donderdag 1 Oktober 2015 - 20 u
Huis van de Mens
Begijnhofstraat, 4, 2500 Lier
i.s.m. VORMINGPLUS regio Mechelen

Toegang: 3 euro / 1 euro (leden/Gomor) - één consumptie inbegrepen
Let wel: vooraf inschrijven hoeft niet, maar geeft wel zekerheid op een plaats!

Info: hvv.vrijdenkendlier@telenet.be of upv.kernlier@gmail.com
Tel. 03/480 89 23 of 0495/431 429