Communiqué van de A∴ L∴ Diogenes, Groot Oosten van Luxemburg, O∴ Dessel naar aanleiding van de IS aanslagen in Parijs op vrijdag 13 november 2015

De BB∴ en ZZ∴ van  de A∴ L∴ Diogenes

delen in de rouw en de pijn van de familieleden en naasten van de slachtoffers die op 13 november vielen in Parijs door de barbaarse daden van IS. Wij zijn solidair met iedereen die getroffen werd.

Om het obscurantisme en de dodelijke waanzin een halt toe te roepen is het noodzakelijk om met kracht het gedachtengoed en de waanvoorstellingen van deze religieuze fanatici te bestrijden en te bannen en de terreur een halt toe te roepen.

Het is daarom noodzakelijk onze democratie te blijven verdedigen en zonder aarzelen of angst al onze individuele vrijheden te blijven uitoefenen. Alleen op deze manier kunnen we een open en tolerante samenleving in stand houden.

Karl Popper schrijft in zijn De open maatschappij en haar vijanden: ‘Wanneer men geheel tolerant is, zelfs tegenover de onverdraagzamen en  men de verdraagzame samenleving niet verdedigt tegen hun aanvallen, zullen de verdraagzamen vernietigd worden en met hen de verdraagzaamheid.’

Wij moeten meer dan ooit de dialoog tussen alle mensen, mannen en vrouwen, bevorderen, de menselijke waardigheid en het recht op verschil waarborgen binnen een seculiere staat. Het is de enige manier om een meer broederlijke wereld tot stand te brengen.

Onze democratieën staan onder zware druk vandaag, maar wij blijven hopen en wij blijven vertrouwen op onze humanistische waarden : Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid. Dit devies van de vrijmetselarij zijn voor ons geen loze woorden.