Besluit van Z:.Redenaar bij de vraag 'Zijn we wakker geworden in een ander Vlaanderen?'

Wat wij vandaag op verzoek van onze Achtbare Meester hebben uitgeprobeerd raakt aan één van de kernbeginselen van de vrijmetselarij, althans van een vrijmetselarij waar onze werkplaats voor staat : het vragend en betrokken in de wereld staan.

Wij beschouwen onze tempel als een machtsvrije ruimte waar wij diepgaand van gedachten kunnen wisselen over alle mogelijke onderwerpen.  Onze broederschap moet ervoor garant staan dat  wij samen een  zoekende houding aannemen en op zoek gaan naar de waarden van waaruit wij ons leven en de wereld willen tegemoet treden. Het is de mooie, misschien wel de mooiste kant van de vrijmetselarij.

Laat onze werkplaats geen enclave zijn waar we hoogmoedig wegkijken, waar we ons  afzijdig houden, maar een plek waar we samen toekijken, proberen te begrijpen en dan welbewust afwijzen wat ons niet toebehoort en welbewust onthouden, wat ons noodzakelijk lijkt.