Overweging van B:.Redenaar

Michael Bordt, Duits filosoof en jezuïet verklaarde met nieuwjaar in een interview met Die! Welt, Verfall der demokratischen Diskussionskultur (1/1/ 2016):

Wij hebben in onze kerken geen mislukte politici, geen sociale werkers, geen moralisten nodig, maar vooral geestelijke, spirituele mensen die andere mensen kunnen helpen hun eigen thuis te vinden. Opdat dit niet fundamentalistisch of schijnheilig zou worden, hebben we nog iets nodig: opvoeding, vorming. Uit zo’n diepe spiritualiteit, verbonden met het intellectuele debat ontstaat dan ook alle creatief maatschappelijk engagement. Naastenliefde is zo een antwoord, geen morele vereiste.

(...)

De beklemtoning van het morele brengt mee dat in openbare debatten geen inhoudelijke argumenten meer aan bod komen, en dat men meent alle problemen met ethiek te kunnen oplossen. Het draait alleen nog om moreel goed of moreel slecht. Met al de verontwaardiging, het geschandaliseerd zijn en de veroordelingen die daarbij horen. Er was een periode deze zomer dat een objectieve benadering gewoonweg taboe was, er waren enkel nog de oproepen van de bondskanselier, van de bondspresident, van de media en van de kerken.

(...)

Gaandeweg kwam het tot een duidelijk en problematisch verval van onze democratische debatcultuur. Het was helemaal niet meer mogelijk openlijk te wijzen op de problemen die de vluchtelingen met zich meebrengen of kunnen meebrengen.”

Aldus Michael Bordt in Die Welt, Verfall der demokratischen Diskussionskultur (1/1/ 2016)