Excerpten uit het Instructiebouwstuk van Z∴Redenaar

...

Blijf kritisch voor wat je ervaart, kritisch  voor je eigen perspectief op de  maçonnieke en de profane werkelijkheid. Kritisch  ook voor de eigen werkplaats waar en wanneer nodig.

...

Wat betekenen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid nog in deze wereld van individualisme, verwarring, groeiende spanningen? De wereld is immers veel wijdser, groter en bewogener dan de vrijmetselaarstempel. Onze wekelijkse zittingen bieden dan wel een oase van rust binnen het gewoel, ze  kunnen en mogen  geen voorwendsel zijn om de realiteit te ontvluchten.

Op de relatie tussen de vrijmetselarij en de wereld zit de nodige spanning. Onze hoog gestemde idealen schieten soms zeer tekort als we onze handen moeten vuil maken in de dagelijkse strijd. Dat kan diep ontgoochelen.

We zijn het als maçons niet altijd of slechts zelden naadloos met elkaar eens over wat nu onze ‘waarden’ zijn of  wat ons ‘gedachtengoed’is.  Vrijmoedig spreken, maar ook onbevooroordeeld luisteren maken de ontmoeting mogelijk. Met respect voor de B:. of Z:. die anders is dan jezelf.

Woorden, taal  zijn onze voornaamste werktuigen. Ze kunnen worden gebruikt als hefboom, als steunpunt om de wereld op te tillen, maar ook lichtzinnig om de muren van de tempel los te wrikken.

...