Overweging van de Redenaar

Filosofie Magazine van deze maand wijdt het hoofdartikel aan de stelling ‘Waarom moraal en politiek gescheiden moeten worden’. Machiavelli waarschuwt ons voor een ‘politiek van de goede bedoelingen’. Moralisme in de politiek brengt vaak het tegengestelde voort van wat het beoogt. ‘Goede bedoelingen leiden vaak tot minder goede resultaten. Wie zich laat leiden door een verheven moraal, vergeet vaak om goed te kijken naar de complexe werkelijkheid.’ Door morele verblinding denken we niet aan de haalbaarheid van mooie vergezichten.

‘Zodra moraal en politiek op elkaar betrokken worden gaan ze zich tot elkaar verhouden als een doel tot een middel. Het gevolg is een hiërarchie waarin het eerste domein het tweede rechtvaardigt. Door een fixatie op verheven doeleinden raakt de vraag naar de effectiviteit van het beleid ondergesneeuwd, met alle gevolgen van dien.’