Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Het besluit van Br∴ Redenaar na Is privacy een hol begrip geworden?

Is privacy een hol begrip geworden?
Waarschijnlijk wel, achterhaald als privacy is door de technologische vooruitgang.
Mijn privacy beschermen zou zoveel tijd kosten
en zoveel niet voorhanden technische kennis vergen
dat het per slot van rekening minder vermoeiend is
dat ik me met een vleugje naïviteit in cyberspace begeef
voorzien van een vleugje gezond verstand en kritische zin.
Wat dat betreft is er geen verschil tussen de virtuele en de “echte” wereld.
En wie leeft , laat altijd sporen na….

Uit het bouwstuk van Br∴ Redenaar na de meesterverheffing

Ik kan ook gelukkig zijn zonder meesters.

Dat bedoelde jonker Walther von Stolzing, nadat hij gedurende drie lange bedrijven alles gedaan heeft om een meesterwerk te maken, nl. een lied  dat beantwoordt aan alle regels en regeltjes, interne afspraken en huishoudelijke reglementen van het Meistersingergilde (loge!), en dat het hem moet mogelijk “meester” te worden.

En op hetzelfde eigenste moment waarop hem de meestertitel toegekend wordt, bedenkt hij zich, en ziet een leven zonder meesters best zitten.

Pagina's