Wat zeggen we?

Onze principeverklaring is natuurlijk wat wij vooropzetten, maar daar is natuurlijk niet alles mee gezegd.

In deze rubriek staan artikels van vrijmetselaars in de media: van interviews in kranten of televisie tot boeken.

Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld

Zoekende mensen die in hun existentie door een nooddruft zijn gemarkeerd en verlangen naar het licht, waardoor zij over de grenzen van geslacht en stand, gezindheid en overtuiging een lotsverbondenheid ondergaan en een virtuele gemeenschap van ‘gelijkstrevenden’ vormen. Allen zijn zij in die lotsverbondenheid gericht op één centrum. Een centrum van eenheid en diversiteit, van contact en confrontatie. Onzichtbaar voor de wereld als een ideaal en een reëel genootschap van verlichting en emancipatie.

Open Kaart over vrijmetselarij

In Open Kaart van 16-05-2008 klappen vier logebroeders uit de biecht over hun ervaringen in de vrijmetselarij. We praten over de maatschappelijke invloed van de loge, over vrouwen in de loge, over het gebrek aan openheid. Tony Mary en Tessa Vermeiren getuigen in de reportages. Professor Jean Paul Van Bendegem en Lin Ploegaert discussiëren in de studio. Onder meer over extreem-rechts in de loge.

Grand Orient de France over Vrijmetselarij in 21ste eeuw

Een film over de discussie binnen le Grand Orient de France over de opdracht van de vrijmetselarij in de XXI ste eeuw, gebaseerd op een historische analyse van de rol die de vrijmetselarij in het verleden heeft vervuld in Frankrijk en ver daarbuiten.

Ook in België, Vlaanderen, en de Kempen is deze discussie actueel.

Er waren drie delen.

Sloterdijk over Filosofische Arbeid

In deel II, ‘Globen’ van zijn magnum opus ‘Sferen’, behandelt Peter Sloterdijk een oerscène van een soort arbeid dat vergelijkbaar is met wat er in een vrijmetselaarstempel kan plaatshebben -  behoudens dat het daar niet alleen oudere mannen zijn - aan de hand van het Filosofenmozaïek van Torre Annunziata wat: ‘ zeven oudere mannen toont in een geïdealiseerd landschap, niet ver van en Griekse stad, misschien Acrocorinthe, misschien Athene, beslist niet Sparta.

Diogenes Opener

Patrick Allegaert praat met logicus, wetenschapsfilosoof en 'spiritueel atheïst' Jean Paul Van Bendegem (VUB) en Herman Balthazar, historicus en voormalig gouverneur van Oost-Vlaanderen, openlijk over vriendschap binnen de vrijmetselarij en de hechte vertrouwensband tussen de leden.

Pagina's