Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Besluit van Z:.Redenaar na een bouwstuk over Giordano Bruno

Als ik aan Giordano Bruno denk, zie ik me meteen weer op het Campo di Fiori staan voor dat donkere standbeeld dat uittroont boven de kleurrijke bloemenkramen en de rijke weelde aan Italiaanse groenten en fruit.

Stenen die bespat zijn met wijn,
En met restjes van bloemen,
Door kooplui op tafels gestort
Het roze fruit van de zee,
Donkere trossen van druiven
Vallend op het perzikdons.

Zo formuleerde C. Milosz het in 1943 in zijn gedicht Campo di Fiori.

Besluit van de Redenaar na Bouwstuk over Democratie in Europa

Het bouwstuk stelde dat welvaart en welzijn van de bevolking de doelstellingen moeten zijn van een machtige en geldopslorpende instelling als de EU, en niet winstbejag. 'Wel varen', dat is wat ons allemaal aanbelangt, dat we veilig mee kunnen deinen op de baren van het leven in een zee die nu eens woelig en dan weer wat kalmer is, maar die ons blijft dragen.

Gedicht Zwerversliefde

Een passend gedicht, opgeleverd door Z:.Redenaar na een avond arbeiden.

Zwerversliefde

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -
want, o de maatlooze verlatenheden,
die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie’ in de oude wind.

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotsche hooge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom breken
onder den wind in hulpeloos verdriet.

Besluit van de Redenaar na Bouwstuk "De tijd van vooruitgang is voorbij. Wat nu?"

Als over het begrip 'tijd' wordt gesproken, komt onvermijdelijk in mij de versregel op van P.C. Boutens 'Hoe laat is 't aan de tijd? 't Is liefdesuur.'

Besluit van de Redenaar na het bouwstuk "Le temps des cérises"

Momenteel loopt in Brugge een tentoonstelling onder de titel 'Liefde en devotie' waar het Gruuthuuse handschrift te zien is. Naast het beroemde Egidiuslied bevat het handschrift ook de tekst van het Kerelslied; een spotlied op de boerenstand die in de middeleeuwen minachtend met 'keerlen' werd aangeduid door de adel en de stedelijke burgerij. Het lied is een van de vroegste strijdliederen uit de Nederlandstalige literatuur. Het  werd geschreven om partijdige sentimenten binnen het kader van een conflict te kanaliseren en aan te wakkeren.

Bedenking redenaar over "Frituur Grande Place"

Vandaag bereikte ons het bericht dat een friettent in Kortrijk zijn Franse naam ‘Grande Place’ moet veranderen in Grote Markt. Bij toekomstige aanvragen voor zaken met een Franse naam zal de schepen in kwestie telkens "een Vlaams tegenvoorstel" doen, wat volgens de lokale politicus ook de verkoop ten goede zal komen. Het Geckofestival in Merchtem moet het Hagedisfestival worden.enz. Fraye historie ende al waer !

Excerpten uit het woordje van Z:.Redenaar na de inwijding

Vandaag zijn wij hier samengekomen om de zitting mee te maken waarin jullie feestelijk worden opgenomen in de leef- en denkwereld van de VM.

(...)

Besluit van Z:.Redenaar bij de vraag 'Zijn we wakker geworden in een ander Vlaanderen?'

Wat wij vandaag op verzoek van onze Achtbare Meester hebben uitgeprobeerd raakt aan één van de kernbeginselen van de vrijmetselarij, althans van een vrijmetselarij waar onze werkplaats voor staat : het vragend en betrokken in de wereld staan.

Besluit bij bouwstuk Het verslag van Brodeck

Zoals Z.: Spreker in haar BS aantoonde confronteert Claudel ons met vragen die ertoe doen: hoe zich te handhaven in een kleine en kwetsbare gemeenschap, hoe overleven met wonden die nooit meer helen, wat is de beste garantie om te overleven: vergeten of herinneren? – wat is de meest gunstige positie:  onschuldig zijn temidden van schuldigen of schuldig temidden van onschuldigen? 

Besluit bij bouwstuk Diogenes

Een van de bekendste muurschilderingen uit het Vaticaans museum is de Stanze van Rafaël die ‘De school van Athene’ uitbeeldt; grote denkers en geleerden uit de Oudheid zijn docerend, denkend en discussiërend weergegeven. Centraal staan Plato en Aristoteles. Rond hen wandelen of staan grote geesten als Pythagoras, Averroës en Euclides, de man van de gulden snede, met zijn passer.

Pagina's