Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Overweging van B∴ Redenaar

Amos Oz noemt ‘de fanatiekeling’ een wandelend uitroepteken. Hij of zij is een grote altruïst: hij wil jou veranderen. Hij is niet geïnteresseerd in zichzelf, maar in jou. Hij wil jou veranderen voor je eigen goed. En hij gaat ervan uit dat jij niet weet wat goed voor je is. Hij moet het je leren. Als je traag van begrip bent, zal hij je doden voor je eigen bestwil.

Reacties van vrijmetselaars op de brutale aanslag op Charlie Hebdo

In onze zitting die volgde op de moordende aanslagen van 7 januari 2015 in de lokalen van Charlie Hebdo in Parijs door islamitische moordcommando’s behandelden zowel het besluit van de redenaar als enkele andere bijdragen dit tragische moment.

Besluit van de redenaar na Bouwstuk over maconnieke waakzaamheid

Een conservatief réveil, dat kan alleen zo gezegd worden door wie jong en hoopvol was in die korte periode tussen de jaren ’60 en 2000. Een ‘slot’ vol hoop, die gestoeld was op de periode van heropbouw na de Tweede Wereldoorlog.

We zouden alle grenzen openen, alle muren omver gooien, alle regels overboord. Onze persoonlijke vrijheid, ons persoonlijk welbevinden, onze persoonlijke groei waren het hoogste goed. Vrijheid en gelijkheid het motto.

Besluit van Z:.Redenaar na een bouwstuk over Giordano Bruno

Als ik aan Giordano Bruno denk, zie ik me meteen weer op het Campo di Fiori staan voor dat donkere standbeeld dat uittroont boven de kleurrijke bloemenkramen en de rijke weelde aan Italiaanse groenten en fruit.

Stenen die bespat zijn met wijn,
En met restjes van bloemen,
Door kooplui op tafels gestort
Het roze fruit van de zee,
Donkere trossen van druiven
Vallend op het perzikdons.

Zo formuleerde C. Milosz het in 1943 in zijn gedicht Campo di Fiori.

Besluit van de Redenaar na Bouwstuk over Democratie in Europa

Het bouwstuk stelde dat welvaart en welzijn van de bevolking de doelstellingen moeten zijn van een machtige en geldopslorpende instelling als de EU, en niet winstbejag. 'Wel varen', dat is wat ons allemaal aanbelangt, dat we veilig mee kunnen deinen op de baren van het leven in een zee die nu eens woelig en dan weer wat kalmer is, maar die ons blijft dragen.

Gedicht Zwerversliefde

Een passend gedicht, opgeleverd door Z:.Redenaar na een avond arbeiden.

Zwerversliefde

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -
want, o de maatlooze verlatenheden,
die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie’ in de oude wind.

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotsche hooge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom breken
onder den wind in hulpeloos verdriet.

Besluit van de Redenaar na Bouwstuk "De tijd van vooruitgang is voorbij. Wat nu?"

Als over het begrip 'tijd' wordt gesproken, komt onvermijdelijk in mij de versregel op van P.C. Boutens 'Hoe laat is 't aan de tijd? 't Is liefdesuur.'

Bedenking redenaar over "Frituur Grande Place"

Vandaag bereikte ons het bericht dat een friettent in Kortrijk zijn Franse naam ‘Grande Place’ moet veranderen in Grote Markt. Bij toekomstige aanvragen voor zaken met een Franse naam zal de schepen in kwestie telkens "een Vlaams tegenvoorstel" doen, wat volgens de lokale politicus ook de verkoop ten goede zal komen. Het Geckofestival in Merchtem moet het Hagedisfestival worden.enz. Fraye historie ende al waer !

Besluit van de Redenaar na het bouwstuk "Le temps des cérises"

Momenteel loopt in Brugge een tentoonstelling onder de titel 'Liefde en devotie' waar het Gruuthuuse handschrift te zien is. Naast het beroemde Egidiuslied bevat het handschrift ook de tekst van het Kerelslied; een spotlied op de boerenstand die in de middeleeuwen minachtend met 'keerlen' werd aangeduid door de adel en de stedelijke burgerij. Het lied is een van de vroegste strijdliederen uit de Nederlandstalige literatuur. Het  werd geschreven om partijdige sentimenten binnen het kader van een conflict te kanaliseren en aan te wakkeren.

Excerpten uit het woordje van Z:.Redenaar na de inwijding

Vandaag zijn wij hier samengekomen om de zitting mee te maken waarin jullie feestelijk worden opgenomen in de leef- en denkwereld van de VM.

(...)

Pagina's