Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Besluit van Z∴Redenaar

Volgens de interpretatie van een medewerker aan de – niet onschuldige – zogenaamde lifestyle-website mvslim.com is het dragen van de hoofddoek het zich onderwerpen aan de wil van god, slaaf van god willen worden. Een barrière ook tegen de onrealistische verwachtingen van de maatschappij over het vrouwenlichaam, tegen het misbruik ervan. Nog beter : het zou een privatizering zijn van het vrouwenlichaam.’

Besluit van Z∴Redenaar

Hoe vaak wordt niet de integriteit van maçons publiek in twijfel getrokken?

En welk verweer hebben wij daartegen? Wij die het geheim en de discretie zo hoog in het vaandel dragen. Ten onrechte of terecht.

Wij weten dat Broders en of Zusters wel degelijk betrokken kunnen zijn in affaires en arrangementen die het daglicht niet verdragen, in het klein en in het groot.

Overweging van Z:.Redenaar

Ik las een klein boekje met twee redevoeringen van de Israëlische schrijver Amos Oz. ‘Hoe genees je een fanaticus’ luidt de titel. De redevoeringen dateren uit 2004 en verwijzen vaak naar de terroristische aanslagen van 9/11. Maar ze blijven actueel.

Amos Oz schrijft :

Overweging van B:.Redenaar

Michael Bordt, Duits filosoof en jezuïet verklaarde met nieuwjaar in een interview met Die! Welt, Verfall der demokratischen Diskussionskultur (1/1/ 2016):

Overweging van Z:.Redenaar

De onlangs overleden Joost Zwagerman werd recent alom geprezen. Toch was hij ook een stoorzender die het rimpelloze oppervlak van de Hollandse plassen liet golven.

Uittreksel van het jaarverslag van Z∴Aalmoezenier

Ik geef jullie mijn overwegingen gebaseerd op de beleving van  een jaar maçonnieke activiteiten in onze tempel.

De loge zal worden of niet zijn.

Elke schakel hier aanwezig is van wezenlijk belang voor onze tempel in opbouw. Het is de diversiteit van de schakels, die ons bouwwerk solide maakt : ons bouwwerk krijgt zo een bijzondere schoonheid gebaseerd op kracht en wijsheid.

We staan er goed voor, want vijf profanen wachten aan onze tempelpoort om mee te kunnen werken.

Breiten Breitenbach zegt : “ De verbeelding doet muren verbrokkelen en ruimten dansen”.

Overweging van B∴ Redenaar

Amos Oz noemt ‘de fanatiekeling’ een wandelend uitroepteken. Hij of zij is een grote altruïst: hij wil jou veranderen. Hij is niet geïnteresseerd in zichzelf, maar in jou. Hij wil jou veranderen voor je eigen goed. En hij gaat ervan uit dat jij niet weet wat goed voor je is. Hij moet het je leren. Als je traag van begrip bent, zal hij je doden voor je eigen bestwil.

Reacties van vrijmetselaars op de brutale aanslag op Charlie Hebdo

In onze zitting die volgde op de moordende aanslagen van 7 januari 2015 in de lokalen van Charlie Hebdo in Parijs door islamitische moordcommando’s behandelden zowel het besluit van de redenaar als enkele andere bijdragen dit tragische moment.

Besluit van de redenaar na Bouwstuk over maconnieke waakzaamheid

Een conservatief réveil, dat kan alleen zo gezegd worden door wie jong en hoopvol was in die korte periode tussen de jaren ’60 en 2000. Een ‘slot’ vol hoop, die gestoeld was op de periode van heropbouw na de Tweede Wereldoorlog.

We zouden alle grenzen openen, alle muren omver gooien, alle regels overboord. Onze persoonlijke vrijheid, ons persoonlijk welbevinden, onze persoonlijke groei waren het hoogste goed. Vrijheid en gelijkheid het motto.

Pagina's