Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Overweging van Zuster Redenaar

Ter gelegenheid van Newroz, het Zoroastrische nieuwjaar dat het nieuwe leven viert bij het begin van de lente, schrijft Sachli Gholamalizad, Vlaamse actrice van Iraanse herkomst, als één van haar goede voornemens :

Ik wil durven minder angstig te zijn. 

Kunnen toegeven dat ik het soms ook allemaal niet meer weet. Dat ook ik bang ben voor wat de toekomst brengt, maar dat ik me veilig wil voelen om die angst te uiten. Dat ik opgevangen kan worden door liefdevolle mensen rondom me, die me vooruit kunnen helpen als ik het zelf niet meer zie. 

Excerpten uit het Instructiebouwstuk van Z∴Redenaar

(...)

Waar zijn jullie nu terecht gekomen? Ik lees een omschrijving van de vrijmetselarij, afkomstig van een Duitse loge, die mij onlangs door een van onze broeders werd toegestuurd.

‘Wij lossen geen verwachtingen in, wij passen niet bij elkaar, wij zijn het niet met elkaar eens, wij twijfelen aan onszelf, wij redetwisten en dat redetwisten hebben wij zelfs tot deugd verheven.’

Besluit van Z∴Redenaar

De spreker gunde ons een blik in de spiegel van het verleden, hopend dat we daarin beelden van het heden zouden zien. Er is immers weinig nieuws onder de zon.

In 2003 werd in Alexandrië een indrukwekkende nieuwe bibliotheek gebouwd die duidelijk ook als ambitie heeft 500.000 boeken te bevatten.

Besluit van Z∴Redenaar

Volgens de interpretatie van een medewerker aan de – niet onschuldige – zogenaamde lifestyle-website mvslim.com is het dragen van de hoofddoek het zich onderwerpen aan de wil van god, slaaf van god willen worden. Een barrière ook tegen de onrealistische verwachtingen van de maatschappij over het vrouwenlichaam, tegen het misbruik ervan. Nog beter : het zou een privatizering zijn van het vrouwenlichaam.’

Besluit van Z∴Redenaar

Hoe vaak wordt niet de integriteit van maçons publiek in twijfel getrokken?

En welk verweer hebben wij daartegen? Wij die het geheim en de discretie zo hoog in het vaandel dragen. Ten onrechte of terecht.

Wij weten dat Broders en of Zusters wel degelijk betrokken kunnen zijn in affaires en arrangementen die het daglicht niet verdragen, in het klein en in het groot.

Overweging van Z:.Redenaar

Ik las een klein boekje met twee redevoeringen van de Israëlische schrijver Amos Oz. ‘Hoe genees je een fanaticus’ luidt de titel. De redevoeringen dateren uit 2004 en verwijzen vaak naar de terroristische aanslagen van 9/11. Maar ze blijven actueel.

Amos Oz schrijft :

Overweging van B:.Redenaar

Michael Bordt, Duits filosoof en jezuïet verklaarde met nieuwjaar in een interview met Die! Welt, Verfall der demokratischen Diskussionskultur (1/1/ 2016):

Overweging van Z:.Redenaar

De onlangs overleden Joost Zwagerman werd recent alom geprezen. Toch was hij ook een stoorzender die het rimpelloze oppervlak van de Hollandse plassen liet golven.

Uittreksel van het jaarverslag van Z∴Aalmoezenier

Ik geef jullie mijn overwegingen gebaseerd op de beleving van  een jaar maçonnieke activiteiten in onze tempel.

De loge zal worden of niet zijn.

Elke schakel hier aanwezig is van wezenlijk belang voor onze tempel in opbouw. Het is de diversiteit van de schakels, die ons bouwwerk solide maakt : ons bouwwerk krijgt zo een bijzondere schoonheid gebaseerd op kracht en wijsheid.

We staan er goed voor, want vijf profanen wachten aan onze tempelpoort om mee te kunnen werken.

Breiten Breitenbach zegt : “ De verbeelding doet muren verbrokkelen en ruimten dansen”.

Pagina's