Wat doen we?

Na elk bouwstuk - dat is een uiteenzetting van een vrijmetselaar over een bepaald onderwerp - trekt de redenaar een besluit.

Hier vind je enkele van die besluiten, of een aangepast verslag van zo een bouwstuk.

Dit geeft een beetje een idee van hoe we het doen.

Besluit bij bouwstuk Euthanasie en Dementie

Toen in de 17de eeuw de Nederlandse dichter Constantijn Huyghens in zijn sonnet ‘Op de dood van Sterre’ de noodkreet slaakte ‘Kom dood en maak mij korts van deze koortsen vrij’ was dat een roep om verlost te worden uit zijn lijden na de dood van zijn geliefde. Een lijden dat irreversibel was en ondoenbare pijnen veroorzaakte, zonder externe druk. Wij weten nu dat het een passionele kreet was van een gekwelde ziel die enkele jaren later opnieuw zijn geluk vond aan de zijde van een andere geliefde.

Bedenking van Z∴ Redenaar

Ik heb geen kristallen bol maar één ding staat vast: ik heb een Diogeneslantaarn, ik loop graag door de stad met een brandende kaars en als men vraagt wat ik zoek, antwoord ik 'Ik zoek mensen'. Haha. U bent gewaarschuwd. Ik knobbel en ik dokter, ik prakkeseer en ik vlooi.

Excerpten uit het woordje van B∴ Redenaar na de meesterverheffing

Jullie hebben de Onwetendheid, de Heerszucht en de Afgunst in de gemaskerde ogen gekeken. Want het is niet de bedoeling van de vrijmetselarij om de onvolkomenheden van het leven te negeren, de tekortkomingen, de mislukkingen, de pijn van het zijn achter de schone schijn te verdoezelen.

Overweging bij het bouwstuk “De BSP en de Congolese kwestie”

Of is ons heimelijk bewust dat wij het essentiële , dat wij begeren, nooit zullen zien?

Op het vertrek komt het aan, op de steeds hernieuwde poging, het opbreken, het zich niet gewonnen geven.

F.C. Terborgh

Besluit bij bouwstuk Verscheidenheid verenigd in de Vrijmetselarij?

Tussen droom en werkelijkheid
staan reglementen in de weg en maçonnieke bezwaren
die natuurlijk iedereen kan verklaren
en die altijd weer opduiken
als in de loge de ander echt “anders” blijkt te zijn.

Het besluit van Br∴ Redenaar na Is privacy een hol begrip geworden?

Is privacy een hol begrip geworden?
Waarschijnlijk wel, achterhaald als privacy is door de technologische vooruitgang.
Mijn privacy beschermen zou zoveel tijd kosten
en zoveel niet voorhanden technische kennis vergen
dat het per slot van rekening minder vermoeiend is
dat ik me met een vleugje naïviteit in cyberspace begeef
voorzien van een vleugje gezond verstand en kritische zin.
Wat dat betreft is er geen verschil tussen de virtuele en de “echte” wereld.
En wie leeft , laat altijd sporen na….

Uit het bouwstuk van Br∴ Redenaar na de meesterverheffing

Ik kan ook gelukkig zijn zonder meesters.

Dat bedoelde jonker Walther von Stolzing, nadat hij gedurende drie lange bedrijven alles gedaan heeft om een meesterwerk te maken, nl. een lied  dat beantwoordt aan alle regels en regeltjes, interne afspraken en huishoudelijke reglementen van het Meistersingergilde (loge!), en dat het hem moet mogelijk “meester” te worden.

En op hetzelfde eigenste moment waarop hem de meestertitel toegekend wordt, bedenkt hij zich, en ziet een leven zonder meesters best zitten.

Pagina's